สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
43
   เมื่อวาน
27
   เดือนนี้
353
   เดือนก่อน
1,895
   ปีนี้
56,275
   ปีก่อนนี้
149,716
   รวมทั้งหมด
276,102คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
นายวิทยา ยางสุด
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่
นางสาวพรพิศุทธิ์ ใจเพียร
นางสิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายสมยศ สังสอาด
นางเยาวภา รัตนบัลลังค์
นายสุวรรณชัย ทองคำ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัต   นายสมชาย พวงโต
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th