รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอค่ายบางระจัน
ปรับข้อมูล ณ วันที่  30  ธันวาคม  2557


ว่าง
นางสาวจริยา  จันทราสา
นางสาวยุภา  บุญอนันต์
วัดขุนสงฆ์
ค่ายบางระจัน
วัดประดับ
นายมานะ  ทองรักษ์
ว่าง
นายอนันตชิต  สุทนต์ชัย
อนุบาลค่ายบางระจัน
วัดตะโกรวม
วัดวังกะจับ
นายสุรชัย  ร่มโพธิ์
นายทัศนัย  ศรีสุธรรมศักดิ์
นายวิริยะ  วันทอง
วัดบ้านกลับ
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ไทยรัฐวิทยา 56
นางสาววัชรี  ศรีบุญนาค
นายประสาธน์  ด่านสกุลเจริญ
นายสมพร  แพรม้วน

บ้านหนองลีวิทยาคม

ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
วัดโพธิ์ศรี
นายสิงห์ชัย  แพรเจริญ
นางสาวกมลทิพย์  ใจเที่ยง
นายสมนึก  ศรีนาค
วัดสาธุการาม
วัดโพธิ์สังฆาราม
ชุมชนวัดม่วง
 
นายสมชาย  สิงหา
 
วัดสิงห์