ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
 การจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ผอ.สถานศึกษา
 ประกาศสอบราคาสร้างอาคารหลังคาโครงถักคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
 ประกาศโรงเรียนวัดพรหมสาคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55
 การจัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ปีงบประมาณ 2560
 หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว.17
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษา
 (ว7) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐาน
 เว็บไซต์การฝึกฟัง พูด สนทนาภาษาอังกฤษ (สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง)
[ User ] [ Admin ]
Total : 201 Record : 21 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ] Next>>