ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒)
 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
 แบบบันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
 แก้ไขประกาศโรงเรียนวัดพรหมสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปี 2562
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที
[ User ] [ Admin ]
Total : 188 Record : 19 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>