เผยแพร่ราคากลางซ่อมอาคารและบริเวณ สพป.สิงห์บุรี
 เผยแพร่ราคากลางซ่อมภายในอาคาร สพป.สิงห์บุรี
 ตัวอย่าง ตรวจสอบพัสดุประจำปี โรงเรียน
 ตัวอย่าง คำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ใหม่
 แจ้งข่าวด่วน ข้าราชการครูที่ได้สำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาเบิกให้ยื่นเรื่องขอเบิกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560
 แจ้งการใช้เงินตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงวร
 ด้วย คุณพ่อประเสริฐ ธนภาค บิดาของ คุณเอื้อนจิต ทองโต บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. สิงห์บุรี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครู
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกั
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ตามมาตรา 38 ค(2)
[ User ] [ Admin ]
Total : 201 Record : 21 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>