ขอให้เลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
 การฝากเงินประกันสัญญาของโรงเรียนบางระจันวิทยา ผู้ฝากเงินประกันสัญญา โดย ร้านชนากานต์ก่อสร้าง
 บัญชีตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤ
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
[ User ] [ Admin ]
Total : 201 Record : 21 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>