การรับย้าย/โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ปี 2560
 ด้วยบิดาของครูอารีรัตน์ นีระ ได้ถึงแก่กรรม
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
 การจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ผอ.สถานศึกษา
[ User ] [ Admin ]
Total : 188 Record : 19 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ] Next>>