ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแ
 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว22/2560)
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)
 เรื่อง ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว.20)
 ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา แบบ CC1
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สพป.สิงห์บุรี
 ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ สพป.สิงห์บุรี
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร สพป.สิงห์บุรี
[ User ] [ Admin ]
Total : 201 Record : 21 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>