ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
 ประกาศโรงเรียนถอนสมอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคาร(โดม) อเนกประสงค์
 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ปงระเภทวิชา
 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา2562
 การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติมรอบ2)
 ประกาศเรื่อง การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งแม่บ้าน
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งแม่บ้้าน
 แก้ไขเปลี่ยนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านสังกัดสพป.สิงห์บุรี
[ User ] [ Admin ]
Total : 201 Record : 21 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>