ดร.สุเมธี จันทร์หอม รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559
 แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดงานวันครูปี60
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ
 การรับย้าย/โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ปี 2560
 ด้วยบิดาของครูอารีรัตน์ นีระ ได้ถึงแก่กรรม
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ User ] [ Admin ]
Total : 201 Record : 21 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ] Next>>