รายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครู
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
 กำหนดการ ฌาปนกิจ นาง ประนอม อินทุวัน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
[ User ] [ Admin ]
Total : 127 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>