การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กร
 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร
 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อรับย้าย รับโอนและแต่งตั้ง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่
 ประกวดรคาซื้อครภัณฑ์สำนักงานของสถานศึษในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของสถานศึกษในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
[ User ] [ Admin ]
Total : 214 Record : 22 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>