ประกาศกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตรครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1)
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
[ User ] [ Admin ]
Total : 155 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>