บัญชีตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤ
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
 ประกาศโรงเรียนถอนสมอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคาร(โดม) อเนกประสงค์
 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ปงระเภทวิชา
[ User ] [ Admin ]
Total : 188 Record : 19 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>