ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพรหมสาคร
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพรหมสาคร
 ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครู
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี 2560
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
[ User ] [ Admin ]
Total : 135 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>