ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
 แบบบันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
 แก้ไขประกาศโรงเรียนวัดพรหมสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปี 2562
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที
 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ User ] [ Admin ]
Total : 156 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>