การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศถอนรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒
 ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรอบรู้ ความรู้ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ User ] [ Admin ]
Total : 119 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>