การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ( ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   1288  ครั้ง ] คลิกดู

  จากใจประธานกรรมการจัดงานวันครูสิงห์บุรี   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   223  ครั้ง ] คลิกดู

  วันครู 2560 : กับความประทับใจ ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   269  ครั้ง ] คลิกดู

  รายงานผลความก้าวหน้าการนิเทศแบบถึงครู ร่วมคิด พาทำ (TCD) ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   116  ครั้ง ] คลิกดู

  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสาธารณสุข และการพัฒนาการศึกษา   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   79  ครั้ง ] คลิกดู

  2 กิจกรรมที่แตกต่างการพัฒนาครู สพป. สิงห์บุรี ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   262  ครั้ง ] คลิกดู

  การจัดการศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   97  ครั้ง ] คลิกดู

  การนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   102  ครั้ง ] คลิกดู

  การโค้ชผู้บริหารในประเทศไทย (เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   361  ครั้ง ] คลิกดู

  ความภาคภูมิใจของลูกศิษย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   127  ครั้ง ] คลิกดู
[ Admin ]  |  [ เว็บ ผอ.เขต ]
Total : 23 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>