การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสาธารณสุข และการพัฒนาการศึกษา   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   151  ครั้ง ] คลิกดู

  2 กิจกรรมที่แตกต่างการพัฒนาครู สพป. สิงห์บุรี ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   357  ครั้ง ] คลิกดู

  การจัดการศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   194  ครั้ง ] คลิกดู

  การนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   194  ครั้ง ] คลิกดู

  การโค้ชผู้บริหารในประเทศไทย (เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   433  ครั้ง ] คลิกดู

  ความภาคภูมิใจของลูกศิษย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   208  ครั้ง ] คลิกดู

  เทคนิคบันได 7 ขั้น การสอนภาษาอังกฤษ ( นันทกานต์ จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   599  ครั้ง ] คลิกดู

  จริยธรรมที่เชื่อมต่อนักเรียน ( นันทกานต์ จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   668  ครั้ง ] คลิกดู

  สอนภาษาอังกฤษกันเถอะ ( ปรุง พวงนัดดา )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   335  ครั้ง ] คลิกดู

  23 วันในลอนดอน ( กมลทิพย์ ใจเที่ยง )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   283  ครั้ง ] คลิกดู
[ Admin ]  |  [ เว็บ ผอ.เขต ]
Total : 29 Record : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>