ลำดับที่ : [ 77 ]  หมวด : [ ร่วมด้วยช่วยกัน ]  เรื่อง : [ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการนำ PLC สู่การปฏิบัติ ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม ) ]

 
คลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดครับ